VTI National Transport Research Database

SPECTRUM – Ship Evacuation with Reduced Manning

  • Amon, Francine
  • RISE Research Institutes of Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556464-6874
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-02-01 -- 2023-11-15 Registration number:
  • Trafikverket 2021/54263
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet SPECTRUM undersöker evakuering från passagerarfartyg i kustnära trafik med helt eller delvis reducerad bemanning. I projektet görs en genomgång av state-of-the-art för evakuering i autonom och fjärrstyrd passagerartrafik, fältstudier på fartyg, en regleringsanalys samt en studie om risker och kompenserande åtgärder i olika fall av fjärrstyrning och automatisk kontroll.
Item type:

Powered by Koha