VTI National Transport Research Database

EDIS, El-flyg och Drönare I Samhällets tjänst (EDIS, Electric flights and Drones In the service of the community)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-04-01 -- 2023-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/120145
Subject(s): Abstract: Drönarteknik, fjärrstyrning, automation och autonoma fordon är områden på mycket stark frammarsch globalt. Från LFV FoI har redan ett antal framgångsrika projekt inom dessa områden genomförts med målsättningar inom hållbarhetsperspektiv, säkerhet och driftskostnad. Genom detta projekt flyttar vi ut tekniken från flygplatserna, till praktisk användning i samhället. Projektet fokuserar på användning av eldrivna drönare / eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing) med stor räckvidd och med kapacitet för mycket höga hastigheter. Dessa egenskaper öppnar upp för nya användningsområden inom såväl räddningstjänsten som för mer rutinmässiga uppdrag inom t.ex. skogsindustrin. Genom att använda befintlig spetsteknologi i ännu obeprövade konstellationer är avsikten att, på ett ekonomiskt försvarbart sätt, demonstrera användning av drönare i samhällets tjänst. För att genomföra demonstrationerna krävs insatser inom inte bara drönarteknik och informationsinsamling utan projektet utmanar även frågor kring flygning BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), navigation, kommunikation, interaktion mellan drönare samt tillstånd och luftrumsfrågor. Projektet lägger därmed, förutom vad som ligger inom ramen i denna ansökan, en mycket god grund för framtida forskning och utveckling av drönare, elflyg, hållbara transporter och samhällsfunktioner nödvändiga för en levande glesbygd.Abstract: Drone technology, remote control, automation and autonomous vehicles are areas with a growing interest globally. LFV FoI has already successfully completed a number of projects in areas such as sustainability, safety and reduction of running costs for airports. This project aims at moving new technology from the framework of the airport out into practical use for the community. The project focus lies on the use of electric drones / eVTOL (Electric Vertical Take-off and Landing) with range and speed capabilities by far exceeding the standard today. These capacities open up for new application areas within emergency / rescue operations as well as long range scheduled missions to watch for forest fires and inventory of forest status for the industry. By using existing state of the art technology in yet untested constellations the purpose is to demonstrate the use of drones in the service of society. In order to perform these demonstrations, the project also challenges existing rules and regulations around flying BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), navigation, communication and interaction between the drones. By resolving the above issues and challenges the project opens up for other research projects around drones and electric aviation, sustainable transportation and public service that are necessary for the rural society of tomorrow.
Item type:

Powered by Koha