VTI National Transport Research Database

AAM ( Advanced Air Mobility) Regionala Tjänster (ART)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2023-02-01 -- 2026-01-31 Registration number:
  • Trafikverket 2022/33631
Subject(s): Abstract: I projektet modelleras avancerad flygmobilitet i och nära städer (eng. Advanced Air Mobility, AAM) för regionala tjänster i tre regioner (Västra Götaland, Skåne och Stockholm), för att förstå hur tjänster som nyttjar större och mindre drönare ska kunna möjliggöras; nyttja luftrummet, prioriteringar ex blåljus vs icke-kritiska tjänster i stadsmiljöer. Perspektiv från flera samhällsaktörer (företag, stadsplanerare, utförare av samhällstjänster, regional styrning av luftrummet) utforskas i workshops. För att stödja dessa workshops används och utvecklas ett interaktivt verktyg för att simulera modellen av tjänster och luftrum. Som startpunkt i ART används simulering och resultat från projektet UTM CITY, som redan nu innehåller en första modell av regionen Norrköping-Linköping. Inom ramen för ART kommer modellen uppdateras och utvecklas för att reflektera nya regelverk som ex. EASA 664/2021. ART adresserar särskilt art 18f som beskriver ambitioner och nödvändig samhällsinteraktion. Det är viktigt att projektet erbjuder den mest relevanta informationen på ett lättfattligt sätt om nuläge och förväntad utveckling, projektet har därmed ett tydligt framtidsfokus.Abstract: The project models advanced air mobility in and near cities (AAM) for regional services in three regions, to understand how services that use larger and smaller drones can be made possible. The project aims to support the introduction of AAM in an effective and harmonized way by providing knowledge with a high degree of realism and to activate regional and local competencies in the planning and implementation process of AAM. The aim of the project is to a) model the airspace for AAM in three regions, for regional services, harmonized with the development of AAM in Sweden and at the same time b) develop a methodology for continued modeling of AAM for different regions in Sweden, from the perspectives of efficiency, safety, controllability, and transparency. In this project, the participating regions with community functions will be given a basis for evaluating opportunities to use AAM for regional services, build competence and thus be able to carry out initial planning for AAM in line with current regulations, methods and regulations used by LFV. Further, LFV and other authorities such as Trafikverket, TS will be given an increased basis for analyzing, identifying relevant measures for regional planning. Project workshops will be documented, resulting in a methodology for continued modeling of AAM for different regions in Sweden, and use cases will be made available over the web.
Item type:

Powered by Koha