VTI National Transport Research Database

Mopedbilars och A-traktorers påverkan på trafiksäkerheten (The impact of mopeds and A-tractors on traffic safety)

  • Wallhagen, Susanne
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2022-10-01 -- 2023-11-30 Registration number:
  • Trafikverket 2022/33082
Subject(s): Online resources: Abstract: Med anledning av mopedbilars och A-traktorers ökande förekomst i trafiken och i olyckor är det angeläget att öka kunskapen om olyckor med dessa fordon, främst när det gäller de som blir skadade i kollisionsolyckor, samt att beskriva hur dessa fordon påverkar trafiksäkerheten och tryggheten för andra trafikanter. Detta görs genom analys av data rapporterat till olycksdatabasen Strada samt intervjuer med poliser. Projektets resultat sammanfattas i en VTI-publikation och där beskrivs även möjliga åtgärder som kan minska olycksutvecklingen och öka trafiksäkerheten.Abstract: Due to the increasing occurrence of four-wheeled vehicles/mopeds, both in traffic and in accidents, it is important to increase the knowledge of accidents with these vehicles, mainly with regard to those who are injured in collision accidents, as well as to describe how these vehicles affect traffic safety but also other road users. This will be done through analysis of data of accidents reported to the Strada as well as interviews with police officers. The projects results will be summarized in a VTI publication, with descriptions of possible solutions that can reduce the number of accidents and increase traffic safety among four-wheeled vehicles/mopeds.
Item type:

Powered by Koha