VTI National Transport Research Database

Vägytestatusgivare

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2008-04-01 -- 2010-12-31 ; 900000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2008:9083
Subject(s): Abstract: Tanken med detta projekt är att vidareutveckla en produkt som installeras vid vägkanten för att övervaka vägbanetillståndet med avseende på låg friktion vid halt väglag på grund av is. I dagens läge finns endast en leverantör av en sådan produkt, varför det är av intresse att hitta ytterligare en liknande produkt för att främja konkurrensen. Ett företag vid namn Optical Solutions har tagit fram "Roadeye" i sin nuvarande form. Produktens funktion är ett möjligt alternativ till den enda liknande produkten på marknaden. Dock kräver dagens produkt en vidareutveckling för att möta de kraven som ställs. Därefter behöver en utvärdering genomföras som påvisar resultaten av utvecklingen. Sensorn indikerar också huruvida vägytan är våt eller torr. En sådan produkt efterfrågas att användas i anslutning till VVIS stationer.
Item type:

Powered by Koha