VTI National Transport Research Database

Ytterligare åtgärder för minskad klimatpåverkan

Sponsors, duration, budget: Vägverket ; 2009-03-10 -- 2010-12-31 ; 900000 kronorRegistration number:
  • Vägverket AL90 B 2009:10060
Subject(s): Abstract: Det ställs allt högre krav på Vägverket att åstadkomma åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan. Under 2009 kommer Vägverket ha som mål att minska koldioxidutsläppen med 80 000 ton per år. Det handlar varje år om nya åtgärder varför vi måste vara innovativa och hitta nya möjligheter. Den föreslagna satsningen har som mål att hitta nya åtgärder eller förbättring av befintliga som bidrar till målet.
Item type:

Powered by Koha