VTI National Transport Research Database

Transportsystemet och funktionshindrades mobilitet (Travel habits of people with disabilities)

  • Bondemark, Anders
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-08-01 -- 2022-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/26452
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att öka kunskapen om skillnader i resande bland de med funktionsnedsättningar jämfört med de utan samt vilka egenskaper hos de själva och i transportsystemet som kan lindra de negativa effekterna av funktionsnedsättningarna.Abstract: This project aims at improving the knowledge regarding how individuals with disabilities travel in comparison to those without disabilities and how their own functionings and resources, as well as the transport system can alleviate the impact of their disabilities.
Item type:

Powered by Koha