VTI National Transport Research Database

Ökad tillgänglighet i växlar genom växelövervakning

  • Fredholm, Magnus
  • Bombardier Transportation Sweden AB, Svenskt företag eller organisation, 556101-9356
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-05-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/125807
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är två grundläggande delar. Den första delen är kopplad till att tekniken appliceras i kritiska växlar över en kritisk årstid (sommar) i syfte att monitorera växlar på ett sådant sätt att vi ska upptäcka förändringar innan störning uppstår som kan innebära trafikstörning. Den andra delen är en pilotdel för utvärdering av tekniken i förhållande till konkurrenter. Denna del har som syfte att utvärdera teknik och material inför en större upphandling där denna leverantör är en av flera leverantörer. Projektet ska leda till om denna teknik kan ge sådan input för Trafikverket att man kan förutse ett fel i en växel innan växeln är ur funktion samt utvärdera vilken/vilka av leverantörerna som kan vara aktuella för en större upphandling.
Item type:

Powered by Koha