VTI National Transport Research Database

Basstöd Logistik och Transportstiftelsen (Financial contribution Logistik och Transportstiftelsen)

Sponsors, duration, budget: 2020-06-01 -- 2022-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/89413
Subject(s): Abstract: Logistik och Transport Stiftelsen LTS:s övergripande verksamhetsidé är att inom området godstransporter, logistik och anknytande IT etablera och utveckla universitetsforskning och utbildning av världsklass som möjliggör för näringslivet att förbättra sin konkurrenskraft.Abstract: The business idea of Logistik och Transportstiftelsen is to support academic R&D that helps businesses to improve there competitivness
Item type:

Powered by Koha