VTI National Transport Research Database

DACCelerate

Sponsors, duration, budget: 2021-06-01 -- 2023-10-30 Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2021/100829
Subject(s): Online resources: Abstract: I sin strategi för hållbar och smart mobilitet har EU -kommissionen som mål att öka järnvägstransporterna i Europa med 50% till 2030. För att nå detta mål kommer flera teknologier och metoder att spela en betydande roll: digitalisering och automatisering av järnvägstransporter leder till nya lösningar med stor inverkan som ger en kritisk möjlighet att flytta godstransporterna från väg till järnväg. Digital Automatic Couplers (DAC) ses som en ”game-changer” -lösning för att nå Green Deal- och digitaliseringspaketets mål. Fördelarna med DAC sträcker sig över järnvägssektorn, från järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare inklusive deras personal till vagnhållare, samhälle och miljö, vilket i slutändan ger fördelar för godskunderna. DAC möjliggör automatisering, ökar kopplingseffektiviteten och säkerheten. Projektet skall konkret illustrera de framtida tekniska innovationsstegen och utveckla en konsoliderad migrationsplan för att ta itu med de enskilda utmaningarna, samtidigt som tekniska tillvägagångssätt och utveckling harmoniseras. För att utföra dessa uppgifter på ett effektivt sätt kommer ansträngningarna att anpassas till befintliga europeiska strukturer och aktiviteter som är relevanta för EUDP. Abstract: In its Sustainable and Smart Mobility Strategy , the European Commission targets an increase of the rail freight transport in Europe by 50% by 2030. To reach this goal, several technologies and methods will play a significant role: digitalisation and automation of rail freight operations lead to novel solutions with a major impact providing a critical opportunity to shift the freight transport from road to rail. Digital Automatic Coupling (DAC) is seen as a “game-changer” solution, a feasible and effective way for the transformation to full digital rail freight operations in Europe to deliver on the Green Deal and Digitalisation Package 2022 objectives.
Item type:

Powered by Koha