VTI National Transport Research Database

Cykeltransport på tåg (Bicycle on trains)

  • Envall, Pär
  • TUB Trafikutredningsbyrån, Svenskt företag eller organisation, 556881-0351
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2008-09-01 -- 2009-07-31 ; 73000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 074730/AL50
  • Trafikverket 2010/97377
Subject(s): Online resources: Abstract: Denna forskningsansökan syftar till att samla in data om varför tågresenärer tar med cykel på tåg samt hur dessa resenärer uppfattas av övriga resande. Studien sammanställer även erfarenheter från andra europeiska länder om hur efterfrågan på att ta med cykel på tåg varierar beroende på vilka möjligheter som erbjuds vid stationen, regler för resandet (t. ex. bokning) och prissättning. De data som tas fram syftar till att ge myndigheter, politiska beslutsfattare och privata tågoperatörer bättre möjlighet att bilda sig en uppfattning om den sociala och ekonomiska betydelsen av att ta med cykel på tåg. Idag finns inga tillförlitliga data om antalet resenärer som tar med cykel på svenska tåg, vem som tar med cykel ombord och varför. Det saknas också uppgifter om vad andra resenärer tycker om att cyklar tillåts på tåg. Projektet förväntas ge den första svenska bedömningen av vilken potential ett enhetligt regelverk för att ta med cykel på tåg har för att öka tågets attraktionskraft.Abstract: Empirical study on the possibilities of and hinders for transportation of bicycles on trains in Sweden. Travellers and stakeholders opinions on the topic are gathered with surveys and interviews and international experience is collected. The goal of the investigation is to present background material for a coherent strategy for the transport of bicycles on trains in Sweden.
Item type:

Powered by Koha