VTI National Transport Research Database

Adjungerad professor med inriktning Byggherrerollen i Samhällsbyggande (Adjunct professor with a focus on the role of the client in community building)

  • Vennström, Anders
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: 2022-08-15 -- 2025-08-14 Registration number:
  • Trafikverket 2022/52743
Subject(s): Abstract: Ansökan avser finansiering för en adjungerad professur med affiliering till KTH. Syftet med den adjungerade professuren är att stärka kunskapsfältet kring Byggherrerollen inom branschen, forskning och akademisk utbildning. Genom att den adjungerade professorn arbetar 80 % i sin roll som projektledare i Nya Stambanor/program Ostlänken och 20 % på universitetet bidrar denna till att: - initiera forskningsprojekt kring organisering och ledning, samt styrning av tid- och kostnad i bygg- och anläggningsprojekt - Genom handledning och kursutveckling på grund- och forskarnivå öka intresset för byggherrerollen inom universitet och högskolor. - Bidra till att utveckla universitetens kontakter med näringslivet och dess byggherrar När det gäller ett så brett och komplext område som ledning och styrning av projekt krävs en kombination av praktisk insikt och teoretisk kunskap för att identifiera och studera de mest centrala problemställningarna. Abstract: The purpose of this application for adjunct Professor, with affiliation at KTH, is to improve the knowledge concerning the construction clients’ role in the Construction industry, research and academic education. By working simultaneously as a project manager in A new generation railway, program Ostlänken (considered as a Megaproject), the role as an adjunct professor can contribute with: - Initiation of research projects in subjects such as organisation and management, and time and cost control in construction projects. - By supervision of Ph.D students and development of university courses increase the interest and knowledge of the construction clients’ role in construction projects as well as the construction clients’ responsibility in the society. - Contribute to develop the relation between the construction industry and the universities Research in, and development of, organisation and management of projects are by nature a complex and wide area. Therefore, it calls for a combination of practical insight and theoretical knowledge to identify and exam the most central dimensions.
Item type:

Powered by Koha