VTI National Transport Research Database

Prestandabaserad navigering för optimering av luftrumsnyttjande och effektiv integrering av obemannat flyg (PBN för UTM) (Performance-Based Navigation for Unmanned Traffic Management (PBN4UTM))

Sponsors, duration, budget: 2019-01-01 -- 2024-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/36482
Subject(s): Online resources: Abstract: Huvudämnet för detta projekt är optimering av geofencing för PBN i UTM. Detta innefattar zonindelning (indelning av luftrummet i sektorer, vilka kan ha olika regler för luftfartygens navigeringsförmåga) och en säker och effektiv ruttplanering. Det andra temat i projektet är utformning av ekonomiska mekanismer för agentbaserad reglering av strategisk flödesplanering baserad på prestanda möjligheterna. Abstract: The main topic of this project is optimization of geofencing for PBN in UTM. This includes zoning (division of the airspace into sectors, which may be different rules for aircraft navigation capability) and a safe and efficient route planning. The second theme of the project is the design of economic mechanisms for agent-based strategic flow planning regulation based on performance opportunities.
Item type:

Powered by Koha