VTI National Transport Research Database

Situationsanpassade KPI:er TMA (Towards Multidimensional Adaptive KPIs for operations assessment and optimization TMA KPI)

Sponsors, duration, budget: 2019-09-15 -- 2024-12-31 Trafikverket Registration number:
  • Trafikverket 2019/73510
Subject(s): Abstract: Projektet kommer att utarbeta situationsanpassade nyckeltal (KPI:er) som ger utgångspunkt för jämförelse av verksamheten med vad som kunde varit bästa möjliga prestanda under givna scenarier (trafikefterfrågan, flygplansflottans sammansättning, väder, miljövillkor, luftrumsbegränsningar, bemanningsbegränsningar, införande av ny teknik etc.) Detta kommer att möjliggöra att fånga och bestämma "moving target" för att realistiskt beskriva, mäta och analysera den verkliga ATM-prestandan.Abstract: The project will work out adaptive KPIs that provide the basis for comparing the business with what could have been the best possible performance under the given scenarios (traffic demand, aircraft fleet composition, weather conditions, environmental conditions, airspace restrictions, staffing limitations, introduction of new technology etc. ) This will enable you to capture and determine the "moving target" to reliably describe, measure and analyze the real ATM performance.
Item type:

Powered by Koha