VTI National Transport Research Database

Kostnadseffektiv cykelväg (Cost effective bike path)

  • Berg, Svante
  • Movea Trafikkonsult AB, Svenskt företag eller organisation, 556435-6144
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2023-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/100623
Subject(s): Online resources: Abstract: Trafikverket vill verka för ökad säker cykling i landsbygd med låga cykelflöden efterfrågas lösningar för cykel som är kostnadseffektiva och som även ska kunna underhållas och nyttjas året om. Krav från drift och underhåll är då viktiga att beakta. Det pågår ett antal objekt/projekt där det finns möjligheten att studera utmaningar och erfarenheter. För väghållaren är det en stor utmaning att hitta kostnadseffektiva åtgärder, det finns flera exempel på när krav från utformning och DoU leder till dyra kostnadsdrivande lösningar. Projektet syftar till att fram råd för kostnadseffektiv säker cykling på landsbygd. Mål för projektet är ta fram en kostnadseffektiv lösningar för cykel och som även ska om möjligt kunna underhållas och nyttjas året om. Viktigt att beakta samhällsekonomisk nytta, NNK, och livscykelkostnad LCC.Abstract: The Swedish Road Administration works for increased safe cycling in rural areas. Solutions are required for bicycles that are cost-effective and that can also be maintained and used all year round. Requirements from operation and maintenance are important to consider. There are a number of road-projects in progress where there is a opportunity to study experiences. The project aim is to give advice for cost-effective safe cycling in rural areas and develop cost-effective solutions for bicycles that can also be maintained and used all year. Important to consider socio-economic benefit and life cycle costs.
Item type:

Powered by Koha