VTI National Transport Research Database

BIM och utveckling av mentala modeller BIM and development of mental models

  • Hallén, Katarina
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: 2020-09-01 -- 2024-06-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/48659
Subject(s): Abstract: Syftet med studien är att undersöka utvecklingen av mentala modeller hos användare av BIM inom Trafikverket.Abstract: The aim of this study is to investigate the development of mental models, regarding to users of BIM in the Swedish Transportation Administration.
Item type:

Powered by Koha