VTI National Transport Research Database

Expertsystem för bedömning av bergmaterialens mekaniska egenskaper (Expert system for the estimation of mechanical properties of aggregates)

  • Miskovsky, Karel
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-09-01 -- 2010-06-01 Registration number:
  • Vägverket F 078714/AL50
Subject(s): Notes: Projektet har avslutats utan att det gav något resultat att publiceraAbstract: Kvalificerad preliminär bedömning av mekaniska egenskaper hos olika typer av bergmaterial är av stor ekonomisk och miljömässig betydelse för optimal produktion av ballastprodukter projektering av vägar-järnvägar, rationellt utnyttjande av bergmaterial i vägsträckningen, prospektering efter nya bergtäkter m.m. Projektets mål är att: (i) Identifiera väsentliga petrografiska variablers inverkan på mekaniska egenskaper hos utvaldada bergartsgrupper (ii)Framställa ett provtagnings- och testprogram för bestämning av bergmaterialens mekaniska egenskaper gällande i första hand de i Sverige till väg- och järnvägsbyggnad exploaterade bergartsgrupperna och (iii) Etablera och implementera ett expertsystem för kvalitetsbedömning av bergmaterial.Abstract: In order to improve a sustainable usage of natural resources a further understanding of rock characterization tied to engineering performance has to be developed – a development with this focal point is the primary purpose of the project. The project aims to: (i) Identify crucial parameters for rock characterization and engineering performance based on a literature review in connection to relevant data sources; (ii) Utilities a sharp survey program based on selection of rocks, rock characterization and mapping of mechanical properties; (iii) Establish an "expert system“ for Estimation of Mechanical Properties of Aggregates”. The end product will comprise a multi disciplinary undertaking where the main constituent will be a genuine applied mineralogical and petrographical comprehension of rock materials engineering performance.
Item type:

Powered by Koha