VTI National Transport Research Database

Adjungerad professor i Byggkonstruktion med inriktning mot broar (Adjunct Professor in Civil engineering focusing on bridges)

  • Hällmark, Robert
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-02 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/37432
Subject(s): Abstract: För att vidmakthålla samt förstärka LTU:s sedan 80-talet ledande roll inom samverkansbroar har Trafikverkets brospecialist Robert Hällmark utnämnts till adjungerad professor inom ämnet Byggkonstruktion vid LTU.Abstract: In order to maintain and strengthen LTU:s position a major player in the European steel-concrete composite bridge community, Robert Hällmark has been appointed as adjunct professor in Structural Engineering at LTU.
Item type:

Powered by Koha