VTI National Transport Research Database

Säkrare fältprovtagning av asfalt – Steg 2 (Safer field testing of asphalt - Step 2)

  • Blohm, Martin
  • Skanska Sverige AB, Svenskt företag eller organisation, 556033-9086
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-21 -- 2022-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/139069
Subject(s): Abstract: Fortsättningsprojekt Steg 2 tar vid där föregående projekt slutade och avser ta fram prototyper för att praktiskt testa, finjustera och verifiera funktionen för de verktyg där det idag inte finns någon lösning. Detta gäller främst verktygen för att bryta loss och lyfta upp borrkärnan, samt att laga borrhålet efteråt. Även övriga verktyg för borrning, våtdammsugning och packning kommer att demonstreras praktiskt med befintlig teknik för att kunna visa upp och förmedla en komplett bild över provtagningsutrustningen.Abstract: This sequel project will continue the journey towards realization of the equipment, by developing and producing prototypes to practically test, adjust and verify the function of the tools where there are no ready solutions today. This goes primarily for the detaching of and lifting up the sample, as well as repairing the borehole. The other tools for drilling, wet vacuum cleaning and compacting will also be demonstrated with existing techniques and methods, to be able to show the complete and fully functional Asphalt sample equipment.
Item type:

Powered by Koha