VTI National Transport Research Database

Gröna Tåget - Aktiv sekundärfjädring i tåg (The Green Train - active secondary suspension in trains)

  • Stichel, Sebastian
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-01-01 -- 2009-12-31 ; 970000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 061471/AL50
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att, som en del av programmet Gröna Tåget, öka kompetensen inom området aktiva system på tåg. Detta väntas också stärka möjligheterna att delta i sameuropeisk forskning och utveckling av aktiva lösningar. Samtidigt ska system för aktiv sekundärfjädring utvecklas med hjälp av datorsimulering och testas i fullskaleprov. Fokus är på lateralfjädringen då denna väntas ge de största positiva effekterna. En första omgång prov är redan planerad till sommaren 2007. Dessa ska utvärderas noggrant och leda till förbättrad design som ska provas i en andra testomgång senare i projektet.
Item type:

Powered by Koha