VTI National Transport Research Database

Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen (Transport efficiency with regional shipping in Mälardalen)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-01-01 -- 2021-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/92900
Subject(s): Abstract: Projektet ger förslag på affärsmässiga och praktiska förutsättningar för en regional sjöfartslösning för import- och exportgods som Stockholm Norvik hamn kan erbjuda. Ett affärs- och logistikkoncept tas fram utifrån transportköparnas drivkrafter, behov och krav med syftet att effektivisera transportsystemet med befintlig infrastruktur. Med studien som utgångspunkt föreslås styrmedel som ökar regional sjöfart.
Item type:

Powered by Koha