VTI National Transport Research Database

AI-förstärkt lägesbild för ökad trafiksäkerhet (AIAWARE AI Powered Awareness for Trafik Safety )

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-11-01 -- 2021-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/4353
Subject(s): Abstract: Projektet kommer att kombinera flera datakällor från trafiksystemet i en stad och tillämpa AI-algoritmer för att kunna identifiera och förutsäga olika händelser i trafiksystemet. Fokus ligger på att identifiera olika typer av faror som kan orsaka olyckor och störningar. Genom att samarbeta mellan trafikmyndigheter, trafikledning, kartdataleverantörer och fordonstillverkare kan en ökad nivå av prediktiv lägesförståelse uppnås. Genom att sikta bortom realtid har projektet potential att förutsäga och förhindra att en olycka inträffar. Den samverkande molninfrastrukturen (Drive Sweden Innovation Cloud) från tidigare Drive Sweden-projekt kommer att användas för varna trafikanter och därigenom förhindra olyckor och faror. Den tvådelade testmiljön i Göteborg och Singapore möjliggör testning av koncept och teknologier i två mycket olika miljöer med olika förutsättningar vad gäller väderstörningar, trafikledning, tillgängliga sensorer och uppkopplade fordon. Abstract: The purpose of the project is to build on previous bilateral activities & workshops and establish a strong project-based collaboration between Singapore and Sweden in the Smart Mobility domain. Through a collaborative cloud environment we will research how AI can enable predictive awareness in a Smart City context both in Singapore and Gothenburg. The project aims to research how fusion of multiple data sources can be used for prediction and prevention of hazards in the traffic system. Flash Floods and Traffic Accidents are the two initial use cases that will be investigated, based on the respective countries’ priorities.
Item type:

Powered by Koha