VTI National Transport Research Database

Implementeringsprocesser för social hållbarhet (Implementation processes for social sustainability)

  • Olander, Stefan
  • Lunds universitet, Universitet eller högskola, 202100-3211
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-04-01 -- 2026-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2021/35534
Abstract: Forskningens syfte är att undersöka hur organisationer implementerar och verkställer visioner, långsiktiga mål och strategiska inriktningar inom området för social hållbarhet. Vidare även hur organisationer arbetar mer socialt hållbart. Den strategiska nivån kan beskrivas som de strategier och beslut som gäller generellt för Trafikverkets organisation exempelvis Agenda 2030, Målbild 2030 och långsiktiga mål. Forskningen kommer att fokusera på hur verksamhetsområde Investering implementerar och verkställer Trafikverkets strategier och beslut för social hållbarhet på en operativ nivå.
Item type:

Powered by Koha