VTI National Transport Research Database

Typfordon, NVF rapport (type vehicles)

  • Larsson, Lena
  • Volvo Technology AB, Svenskt företag eller organisation, 556542-4321
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-10-01 --- 2021-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/122773
Subject(s): Abstract: Vi kommer jobba med: Krav på fordonskombinationer, Typfordon beroende av lasttyp, Möjliggör ett snabbt införande, Analys av finska typfordon, Jämför med 2D och 3D simuleringAbstract: We will work with: Requirements for vehicle combinations, Type vehicles depending on the type of load, Enables a quick introduction, Analysis of Finnish type vehicles, Compare with 2D and 3D simulation.
Item type:

Powered by Koha