VTI National Transport Research Database

Betydelsen av styva tidtabeller för anslutningstrafik (BASTA) (The importance of rigid timetables for connecting traffic (BASTA))

  • Börjesson, Maria
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-09-01 -- 2023-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2020/72699
  • Trafikverket 2021/20220
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet syftar till att kvantifiera den samhällsekonomiska effekten av (avsteg från) styva tidtabeller för regionaltåg på anslutande kollektivtrafik. Syftet är att ge tidtabellskonstruktörer bättre underlag vid prioriteringar mellan å ena sidan regionaltågtrafikens önskemål om styva tidtabeller, å andra sidan övrig tågtrafiks efterfrågan på fler och bättre tåglägen. Tanken är att i samarbete med en kollektivtrafikhuvudman titta på vilka möjligheter som finns för anslutande kollektivtrafik att anpassa sig till skiftande tidtabeller för regionaltågen. Därefter används CBA för att beräkna den samhällsekonomiska påverkan av förändringen.Abstract: The project aims to quantify the socio-economic effect of (deviations from) equal headways in the regional train traffic, including effects on connecting public transport. The purpose is to provide traffic planners with better basis for making priorities between regional traffic operators’ requests for equal headways and demands from other traffic segments for more and higher-quality train slots. The idea is to collaborate with a regional traffic operator to look into the possibilities of adapting timetables of connecting traffic to shifting regional train timetables. Then, social CBA is used to quantify the relative societal benefit of the different options.
Item type:

Powered by Koha