VTI National Transport Research Database

KAJT - Människa och automation i framtida samverkan (Human-Auto) (KAJT - Human-Auto)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-10-01 -- 2025-09-30 Registration number:
  • Trafikverket 2020/71629
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att tydliggöra och framhålla det mänskliga bidragets betydelse i alla former av automationsprojekt som kräver samarbete mellan människa och automation, inkluderat sådan automation som är baserad på maskin- och djupinlärning. Målet är att ta fram nytt empiriskt material och med hjälp av det lägga grunden till ett vetenskapligt underlag i form av ett informations- och utbildningsmaterial som Trafikverket kan använda i framtida utvecklingsprojekt där människa-automationssamverkan är en central del. Detta syfte och detta mål rimmar synnerligen väl med den internationella forskningsfrontens fokus på begreppen Safety II och Safety III. Den något paradoxala slutsatsen där är att ju högre nivåer av automation och ju mer integrerade system som utvecklas, desto mer oumbärlig blir det mänskliga bidragets betydelse för att få tekniska system att leverera utlovade nyttor.
Item type:

Powered by Koha