VTI National Transport Research Database

Hälsoeffekter, luftvägar, partiklar i Stockholms tunnelbana. (Health effects - particles in Stockholm underground system)

Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2006-09-01 -- 2009-06-30 ; 500000 kronorRegistration number:
  • Banverket S 053111/AL50
  • Trafikverket 2010/63333
Subject(s): Online resources: Abstract: Personer som vistas i tunnelbanemiljön, utsätts för höga nivåer partiklar, med högt metallinnehåll (huvudsakligen järn). Studier av celler tyder på att sådana partiklar kan ha skadliga effekter, i väsentligt högre grad än partiklar som finns i gaturummet i Stockholms innerstad. I tidigare studier har vi visat att exponering för luftföroreningar relaterade till vägtrafik inducerar en inflammatorisk reaktion i luftvägarna hos friska försökspersoner med bl.a. ett ökat antal inflammatoriska celler i lungsköljvätska. Aktuellt forskningsprojekt ämnar studera motsvarande hälsoeffekter efter exponering i tunnelbanemiljö, samt undersöka om exponering för partiklar i tunnelbanan, ur hälsoaspekt är jämförbar med exponering i annan trafikmiljö.
Item type:

Powered by Koha