VTI National Transport Research Database

Fallviktsmätning på cykelvägar kompletering till pågående examensarbetet (Falling weight deflectometer measurement in existing examwork)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-10-11 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2019/122739
Subject(s): Online resources: Abstract: Trafikverket driver sedan 1 månad tillbaka ett examensarbete tillsammans med Peab och LTH. Vi utvärderar fem olika cykelvägar. För att bättre kunna jämföra de fem cykelvägarna behövs det pågående examensarbetet kompletteras med denna fallviktsmätning. Vidare hjälper fallviktsmätningen oss att lägga viktrestriktioner på cykelvägar.Abstract: I am running an exam work of two students together with Peab and LTH. We evaluate five bicycle roads. We need this falling weight deflectometer measurement to be able to compare the roads. It also helps us to put restrictions on the roads.
Item type:

Powered by Koha