VTI National Transport Research Database

Utveckling av komfort- och kvalitetsmått för gång- och cykelvägar (Development of comfort and quality measures for pedestrian and bicycle paths)

  • Niska, Anna
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2021-03-03 -- 2024-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2021/23527
Subject(s): Abstract: Projektet kommer att utveckla ett komfort/kvalitets mått för cykelvägar. Detta mått skall ersätta IRI som används för vanliga vägar. Vi kan använda cykelkomfort måttet vid kravställning i våra entreprenader. Och vi kommer att kunna beskriva underhållsbehovet på våra befintliga cykelvägar, genom att mäta dem.Abstract: The project will develop a comfort / quality measure for cycle paths. This measure is intended to replace the IRI used for ordinary roads. We can use the bicycle comfort measure when setting requirements in our contracts. And we will be able to describe the maintenance needs of our existing cycle paths, by measuring them.
Item type:

Powered by Koha