VTI National Transport Research Database

Innovationer och utveckling inom svensk järnväg (Innovations and development in Swedish railway)

  • Hultén, Staffan
  • Handelshögskolan i Stockholm, Universitet eller högskola, 802006-2074
Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2007-07-01 -- 2011-12-31 ; 1400000 kronorRegistration number:
  • Banverket HK 061593/AL50
  • Trafikverket 2010/92282
Subject(s): Online resources: Abstract: Denna ansökan syftar till att etablera ett forskningsprogram för att studera järnvägens utvecklingspotential. Tre problemområden kommer att prioriteras: 1) hur man kan flytta godstransporter från landsvägarna till järnvägen – t.ex. lätt gods och bränsle. 2) om det går att skapa nya affärsmodeller för persontrafiken på järnväg som både kan öka efterfrågan för järnvägsresor och möta hotet från lågprisflyget. 3) delta i "gröna tåget"-projektet och medverka till att det skapas ett europeiskt nätverk kring utvecklandet av nya snabbtåg anpassade för järnvägsnät som det svenska.
Item type:

Powered by Koha