VTI National Transport Research Database

Verktyg för väderanpassad trafikledning

  • Trafikverket, Statlig myndighet, 202100-6297
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2015-03-20 -- 2015-10-30 Registration number:
  • Trafikverket
Subject(s): Online resources: Abstract: I denna förstudie adresseras de nya möjligheter som ges att förädla väderinformation i och med ny teknik, nya metoder att hantera informationen och nya variabler att beskriva konsekvenserna av vädret. Förstudiens syfte är att ta fram en metod som kan möta det behov som identifierats inom Trafikverket för en bred ansats och förnyelse av de processer där väderinformationen är viktig för verksamheten. I denna förstudie konkretiseras hur Trafikverkets behov av anpassad väderinformation kan utredas på ett övergripande och nytt sätt med Trafikverkets verksamhet som utgångspunkt och baserat på forskning som bedrivits vid KTH sedan 2007 inom meteorologiska tjänster, trafikväder, medieteknik och design av digitala tjänster. Forskningen bygger på gedigen erfarenhet och kompetens inom prognosmeteorologi, forskning inom medieteknik och specifikt trafikväderinformationstjänster, doktorsavhandling i ämnet (2013) samt tre större forskningsprojekt som bedrivits vid KTH där Trafikverket medverkat som partner (2007-2015). Från Trafikverket deltar experter som besitter samlad och fördjupad kunskap om verksamheten samt utredningar om Trafikverkets väderberoende. Förstudien beskriver hur det fortsatta arbetet kan täcka Trafikverkets hela verksamhet och fånga alla typer av väderrelaterade händelser som kan uppstå. En metod för att nå detta mål presenteras härmed.
Item type:

Powered by Koha