VTI National Transport Research Database

RIVAS

  • Trafikverket, Statlig myndighet, 202100-6297
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2011-01-01 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2011/69871
Subject(s): Online resources: Abstract: Målet med RIVAS är att reducera miljöstörningarnas effekt från markvibrationer samtidigt som man säkrar järnvägssektorns kommersiella konkurrenskraft. För flera områden skall vibrationerna reduceras till i närheten eller till och med under känseltröskeln. Målet med projektet är att kunna erbjuda en verktygslåda för att lösa vibrationsproblemen för ovanjordslinjer till 2013. Därför är syftet med projektet att bidraga med relevant och världsledande teknologier för effektiv kontroll av människors exponering för vibrationer och stomljud som orsakas av tågtrafik. RIVAS kommer att fokusera på lågfrekventa vibrationer från ovanjordslinjer vilket i huvudsak utgörs av godstrafik. Dock kan man förvänta sig att resultat från RIVAS även kan appliceras på pendeltågs-, regional och höghastighetstrafik. Arbetsgrupper (Work-Packages) WP WP Work Package 0 Technical Coordination (Bernd Asmussen, UIC) WP1 Assessment and monitoring procedures (Dorothee Stiebel, DB) WP2 Mitigation measures at source (Christine Charles, Alstom) WP3 Mitigation measures track (Estelle Bongini, SNCF) WP4 Mitigation measures transmission/ propagation (Chris Jones, ISVR) WP5 Mitigation measures vehicles (Anders Frid, BT) WP6 Dissemination, exploitation & training (Enno Wiebe, UIC) WP7 Financial & contractual Management (Izaskun Arenaza, TUV)
Item type:

Powered by Koha