VTI National Transport Research Database

Implementering av resultaten från projektet METKAP

  • Trafikverket, Statlig myndighet, 202100-6297
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-01-01 -- 2014-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2013/64343
Subject(s): Online resources: Abstract: Projektet METKAP som pågått mellan 2009-2012 har i januari 2013 levererat nya metodbeskrivningar för kapacitetsanalyser, utformning och bestämning av trafikeffekter för olika typer av vägar, korsningar och trafikplatser. Projektresultaten omfattar följande delar: 1. Beräkningsmetoder (analytisk/empirisk grund) 2. Användning av simuleringsverktyg som alternativ metod då så erfordras 3. Kalkylhjälpmedel (datorprogram, MS-Excel ark) Syftet med det nu föreslagna projekt är att säkerställa att resultaten från METKAP blir implementerade i berörda metodbeskrivningar och analysverktyg, samt att projektgruppen får en roll som stöd vid introduktion av de nya metoderna inom verket. Viss justering av själva slutdokumenten och beräkningshjälpmedlen kan också bli aktuellt p.g.a. att TRV i sent skede kommit med krav på förändrat upplägg.
Item type:

Powered by Koha