VTI National Transport Research Database

Miljöindex som bas för farleds / fartygsavgifter i Sverige

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-05-30 -- 2013-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2013/33648
Subject(s): Online resources: Abstract: Nya internationella regler inom sjöfarten träder i kraft de närmaste åren som på sikt kraftigt kommer att förändra sjöfarten. Mest omtalat är nya regler från 2015 för svavel och 2016 för utsläpp av kväve för nya fartygsmotorer, men också energieffektiviseringsplaner (SEEMP - 2013), ballastvattenhanteringen (GLOBALLAS - 2016), obligatoriskt energidesignindex (EEDI - 2013) för att reducera GHG utsläpp. Dagens kriterier för att sätta avgifter allt otidsenligare och styr på intet sätt utveckligen mot bättre miljö. Det finns alltså starka skäl att öka diffrentieringen mellan förorenande och rena fartyg eftersom skillnaderna är betydande – och därmed premiera de goda.
Item type:

Powered by Koha