VTI National Transport Research Database

Krav Undermarksstationer

  • Faveo Projektledning AB, Svenskt företag eller organisation, 556612-8186
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-12-01 -- 2013-04-22 ; 150 000 kronorRegistration number:
  • Trafikverket 2012/86313
Subject(s): Online resources: Abstract: Uppdragets omfattning Identifiera områden vid utformning av undermarksstationer där kravbilden är otydlig. Detta kan vara att olika lagstiftningar gäller för samma sak eller att krav helt saknas. Exempel på områden kan vara gränssnitt mellan järnväg och plattform, luftkvaliteter eller vindhastigheter på plattform men även tunnelsäkerhet eller konstruktion. Metod T.ex. workshop, intervjuer eller annan metod vilken involverar personer vilka har erfarenhet av att arbeta med undermarksstationer i Sverige (t.ex. Citybanan/Citytunneln/Västlänken/Gårdatunneln/SL tunnelbana). Tillvägagångssätt 1. Inventering, problembeskrivning (slutförs till 2012-12-23) 2. Intervju med personer som arbetat med Citytunneln och Citybanan (slutförs till 2012-12-23) 3. Sammanställning/uppdatering av problembeskrivningen (slutförs till 2013-01-20) 4. Seminarium till vilket Trafikverket kallar. Presentation/diskussion. (Datum bestäms i samråd med Trafikverket, preliminärt vecka 4) a. Trafikverket kallar till seminarium i samråd med Faveo. Faveo ordnar allt annat kring detta (dagordning, ledning av seminarium, inbjudan, presentationer, lokal etc.) 5. Slutrapport (Slutförs 1 vecka efter seminarium) Resultat Sammanfattning av tillvägagångssätt och presentation av de som deltagit. Identifiera minst 5 områden vilka behöver studeras närmare för att tydliggöra kravbilden. Varje område beskrivs kortfattat på max 2 st A4 sidor, vid mer information används bilagor. Beskrivningen ska ge svar på följande frågor: • Vad är problemet? (Problembeskrivning och avgränsningar) • Varför är det ett problem? (Bakgrund) • Vem är lämplig att studera frågan närmare? (Förslag till utförare) • Hur ska vi få ett svar? (litteraturstudie, intervjuer etc.) Redovisningen kommer att användas av Trafikverket för att initiera utvecklingsprojekt.
Item type:

Powered by Koha