VTI National Transport Research Database

Asset management EIM

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2012-01-01 -- 2015-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2012/44848
Subject(s): Online resources: Abstract: Även om begreppet Asset Management har funnits i över 20 år, är det först nyligen som många organisationer är medvetna om den starka kopplingen mellan effektivitet inom kapitalförvaltning och företagens resultat. Detta beror delvis på att det nu finns en ökad insikt bland ledande befattningshavare att förvaltningen av tillgångarna inte är begränsat till teknisk lag "att göra saker på tillgångar", men om verksamheten utnyttja sin tillgångar bas för att leverera värde och bidra till organisationens uttryckliga mål. Denna förändring i löptid ämnet framgår av det faktum att år 2013 en internationell standard om kapitalförvaltning kommer att publiceras för första gången (ISO 55000).EIM kapitalförvaltning grupp inrättades för att undersöka möjligheterna att dela och utveckla goda rutiner och förbättra den totala kapaciteten kapitalförvaltning. Även om det finns betydande skillnader när det gäller nuvarande löptid i kapitalförvaltning bland de organisationer som är representerade i arbetsgruppen var klart samförstånd på ett antal viktiga punkter, inklusive:• god kapitalförvaltning är avgörande för leverans av en järnväg som uppfyller valuta för pengarna förväntningar skattebetalare, användare järnväg och finansiärer;• visa kompetens inom kapitalförvaltning ger en organisation med en kraftfull hävstång i diskussioner med regeringar, finansiärer och andra intressenter,• Trots strukturella, kulturella, politiska och andra skillnader infrastrukturförvaltare i Europa delar många av de utmaningar och möjligheter;• kunskapsutbyte mellan medlemmar av EIM tillhandahåller en kraftfull plattform för att hjälpa till att dela och utveckla kapitalförvaltning kapacitet och ger en grund för individuella organisationens kompetens kan påvisas.För att möta dessa utmaningar arbetsgruppen bedriver ett antal inbördes relaterade workstreams:1. Produktionen av en serie guide dokument som anges vad som anses vara god praxis för de viktigaste aktiviteter som utgör disciplinen kapitalförvaltning.2. Kombinera resurser för att producera en definitiv uppsättning tillgångar nedbrytning modeller.3. Ett initiativ för benchmarking organisationer möjlighet att använda kvantitativa uppgifter för att hjälpa dem att förstå deras relativa styrka i kapitalförvaltning.Detta meddelande sammanfattning av de framsteg som hittills på dessa workstreams och identifierar ett förslaget till arbetsprogram för resten av 2012 och hela 2013 för att uppnå dessa mål.
Item type:

Powered by Koha