VTI National Transport Research Database

Effekter av krav på sparsamkörning i förarutbildningen

  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2013-06-01 -- 2014-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2013/34056
Subject(s): Online resources: Abstract: Utbildning i sparsam körning infördes i den svenska körkortsutbildningen 2007. Ingen systematisk utvärdering har gjorts av dess effekter. Utgångspunkten för utvärderingen bör vara de mål som finns i kursplanen. Eftersom det är utbildning i sparsam körning som ska utvärderas så är det framförallt två syften och två målformuleringar som är centrala. Utbildningssyften: • …lära sig att manövrera sitt fordon och göra det på ett säkert och miljövänligt sätt…lära sig…sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan (2 kap). • …utveckla elevens förmåga att köra bil på ett säkert, omdömesgillt och miljövänligt sätt… (3 kap) Utbildningsmål: • …eleven redogör för körtekniker som kan nyttjas för att köra bilen på ett säkert och miljövänligt sätt (2 kap,§2:1) • …eleven använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning (3 kap, §2:5) Syftet med utvärderingen blir, med strikt utgångspunkt i målen, att mäta hur utbildning i sparsam körning har påverkat kunskaper om körtekniker som kan nyttjas för att köra bilen på ett miljövänligt sätt och att observera om eleven använder en körteknik som medför låg bränsleförbrukning.
Item type:

Powered by Koha