VTI National Transport Research Database

IRRA (IRRA - Intention Recognition for Real-time Automotive 3D situation awareness )

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-06-01 -- 2024-03-01 Registration number:
  • Trafikverket 2020/2593
Subject(s): Abstract: Nya tjänster för fordon och för trafikreglering involverar ofta datadriven prediktion av förare, fordon och trafiksystem. Då data är knapphändig, eller irrelevant, är kunskap om trafikanternas intentioner en viktig faktor för att kunna göra förutsägelser (t.ex. av trafikflöden efter en olycka). Intentionsigenkänning (IR) använder struktur i observationer för att härleda intentionen hos förare, fordon och trafiksystem. Befintliga algoritmer för IR begränsas till direkt observerbara intentioner och antar tillgång till stora mängder träningsdata. Dessa algoritmer behöver förbättras betydligt för att kunna tillämpas då data är knapphändig och/eller då intentioner inte kan observeras direkt. Förväntat resultat av projektet är kunskapsöverföring från akademi till industri och samhälle inom följande delar: Förbättrade algoritmer för IR. Ökad konkurrenskraft för svensk fordonsindustri genom nya typer av tjänster baserade på IR med tillämpning i förarassistans, självkörande fordon och trafiksäkerhet. Metoder för att förbättra trafikflöde i samband med störningar. Akademisk profilering i ett växande AI-område . Det övergripande projektet finansieras av Vinnova och drivs av Volvo Cars. Trafikverket är med i en referensgrupp och kommer specifikt titta på hur sådana algoritmer kan förbättra vävningsproblematiken. Abstract: Intention recognition is the task of inferring an agent's intention based on its previous actions.The overarching goal of the project is knowledge transfer to industry of novel algorithms and models for intention recognition and about their interdependencies with available industrial data and needs, on a level sufficient for enabling ensuing commercial exploitation of the project results. To achieve this, the project will develop new algorithms for intention recognition specifically aimed for the Swedish automotive industry, based on current state-of-the-art in intention recognition and AI, as well as in statistical learning and sensor technology. The overall project is financed by Vinnova and run by Volvo Cars. Trafikverket will join this project as part of a reference group
Item type:

Powered by Koha