VTI National Transport Research Database

CEDR BIM call 2018

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-11-01 -- 2020-11-01 Registration number:
  • Trafikverket 2018/115880
Subject(s): Abstract: Syftet med detta forskningsprogram är att bättre förstå hur beställarorganisationer frigör och berikar data till och från tillgångsförvaltningssystem/BIM/Asset management. Målsättning är att sprida och harmonisera data-användning sett från ett brett perspektiv för användningen och aktualiseringen av data från infrastrukturhållare. Abstract: The aim of this research programme is to better understand how to free and enrich data to and from the asset management systems. Looking from a broad perspective to the use and actualisation of data from infrastructure assets like roads a number of relevant needs can be considered.
Item type:

Powered by Koha