VTI National Transport Research Database

Optimering av icke raka flygprocedurer i TMA för att minska buller och emissioner, förstudie

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-09-01 -- 2018-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/112867
Subject(s): Abstract: Denna förstudie, som drivs i projektform inom ramen för IRIS-programmet, syftar till att: - Göra flygoperativa bedömningar i en Airbus 320 (A320) simulator och lämna rekommendationer om huruvida det bedöms möjligt att utveckla en generell metodik för att kunna optimera kurvade flygbanor med avseende på meteorologiska effekter i närheten av flygplatser. Denna optimering bedöms kunna leda till minskat buller och emissioner till luft då flygplanen kan flyga med vingklaffar infällda under längre perioder. Vingklaffar genererar mer luftmotstånd och därmed högre bränsleförbrukning och mer buller. Resultatet planeras fungera som indata i projektet StatMet. - Bygga upp flygoperativ expertis i Sverige1 kring användning av svängstrategi med konstant radie relativt marken (så kallad RF leg), och dess betydelse för optimerade in- och utflygningar. Projektplanen har utgjort beslutsunderlag för styrelsen för Trafikverkets Forsknings- och innovationsportfölj inför TG2-beslut om start av projektets genomförande. Beslutsunderlaget omfattar dessutom följande dokument: - Projektansökan för IRIS-programmet enligt Trafikverkets mall vilket låg till grund för TG0-beslut. - Utvärdering och lärande av FoI, den så kallade ULF-modellen.
Item type:

Powered by Koha