VTI National Transport Research Database

IRIS (icke-raka inflygningar till Stockholm Arlanda Airport) Programkontor (IRIS-program)

  • Näs, Anette
  • Swedavia AB, Svenskt företag eller organisation, 556797-0818
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-01-01 -- 2019-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/112866
Subject(s): Abstract: IRIS-programmet startades 2016 och bedrivs i syfte att avancera forskningsläget gällande icke-raka inflygningar till Stockholm Arlanda Airport. IRIS-programmet omfattar både forskning och innovation liksom verksamhetsutveckling och implementering. Forsknings- och innovationsdelarna av programmet medfinansieras av Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj för luftfartsområdet. Programmet omfattar en rad olika projekt och aktiviteter som planeras genomföras i samverkan mellan olika aktörer med domänkompetens inom till exempel flygplats, flygtrafiktjänst, flygbolag, industri och myndigheter. Ett programkontor har upprättats i syfte att hålla samman programmets olika aktiviteter, genomföra gap-analyser för att identifiera vilka aktiviteter som är nödvändiga för att avancera kunskapsläget och för att utveckla området i rätt riktning samt för att identifiera lämpliga forskningsutförare.
Item type:

Powered by Koha