VTI National Transport Research Database

SAMLOK och effekter på bostadsmarknaden (SAMLOK and effects on the housing market)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2020-06-15 -- 2020-12-15 Registration number:
  • Trafikverket 2020/55436
Subject(s): Abstract: Projektet syftar till att utveckla en metod för bedömning av infrastrukturåtgärders potentiella påverkan på bostadsmarknaden. Det kommer även beskriva hur modellen kan användas i relevanta planeringsprocesser.Abstract: The project aims to develop a method for assessing the potential impact of infrastructure measures on the housing market. It will also describe how the model can be used in relevant planning processes.
Item type:

Powered by Koha