VTI National Transport Research Database

REmote Driving Operation - REDO

  • Jansson, Jonas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova (FFI) ; 2019-12-01 -- 2022-11-30 ; 10 000 000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 2019-03068
Subject(s): Online resources: Abstract: Syfte och mål: Projektet har som mål att bygga kompetens och verktyg inom området fjärrstyrning av vägfordon. Genom att utveckla testmiljöer, demonstrations-siter och akademisk kompetens skall projektet stärka svensk industri i att utveckla nya mobilitets lösningar och tjänster i ett komplext system-av-system ramverk. Projektet kommer specifiktatt använda avancerade körsimulatorer, lab fordon och flera demonstrationesmiljöer (Kista, Linköping, Jönköping och AstaZero) för att skapa en platform för test och utveckling av fjärrstyrningstjänster. Förväntade effekter och resultat: Projekt ska resultera i verktyg och metoder för- samt demonstration av fjärrstyrda vägfordon. Resultat från vetenskapliga studier av användar aspekter och teknisk krav ställning på system arkitektur kommer tas fram inom projektet. En sammanställning av regelverk och lagar som kan påverka utformning av fjärrstyrningstjänster på väg skall också tas fram. Upplägg och genomförande: Projektet består av 7 arbetspaket (AP). Huvdsakliga tema för varje arbets paket (förutom projektledning och kommunikation) är: 1. Begränsningar utifrån ett förares perspektiv. 2. Krav på återkoppling mellan förare och fordon. 3. System arkitektur för teleopererad körning och övervakning från ett fjärstyrningscenter 4. Demonstration och SoS arkitektur för fjärrstyrda fordon i simulator och på väg. 5. Lagar och regelverk för fjärrstyrning av vägfordon. Projekt pågår till slutet av 2022.Abstract: Purpose and goal: The goal of Remote Driving Operations (REDO) project is to build knowledge and create opportunities in the emerging field of remote operation of road vehicles. The project should support the competitiveness of Swedish industry and start-ups, with potential effects of smart urban mobility solutions based on remote control of (autonomous) vehicles in a Systems-of-Systems (SoS) setting and creating a knowledge base for SoS engineering in the urban transportation domain. Expected results and effects: The main results from the project will be tools, methods and demonstrations of remote operation of vehicles. However, the project does include comprehensive studies that is supposed to give valuable scientific results on operational requirements on the system-of-systems for remote driving, as well as advice and overview on regulation and laws. Approach and implementation: This project is divided into 7 work packages dealing with the following topics: 1. Challenges for the driver of teleoperated vehicles in a system of systems. (WP2) 2. Requirements on driver feedback and vehicles during teleoperation. (WP3) 3. Systems-of-systems architecture and infrastructures to support teleoperated driving and control tower operation. (WP4) 4. Demonstrate potentials of teleoperated driving and present a reference architecture for teleoperated driving. (WP5) 5. Laws and regulations concerning teleoperated driving. (WP6)
Item type:

Powered by Koha