VTI National Transport Research Database

Marknadsförutsättningar för höghastighetsbanor i Sverige

Sponsors, duration, budget: Banverket ; 2008-11-01 -- 2010-12-31 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Banverket F 086521/AL50
  • Trafikverket 2010/47673
Subject(s): Online resources: Abstract: Enligt de analyser som har gjorts skulle driften av höghastighetsbanor mellan de största städerna i Sverige vara mycket lönsam. Dvs., marknadsförutsättningarna är goda. På grund av de mycket höga investeringskostnaderna är höghastighetsbanornas samhällsekonomiska lönsamhet emellertid osäker. Projektets syfte är att variera indata och förutsättningar i redan gjorda Sampersprognoser för Götalandsbanan och Europabanan, för att se hur olika omvärldsförutsättningar och kompletterande åtgärder/styrmedel påverkar lönsamheten. Eftersom Samperssystemet har ifrågasatts när det gäller dess förmåga att prognosticera höghastighetståg, görs först en sammanfattning av identifierade brister och en analys av hur detta bör påverka resultaten. En av de viktigare bristerna åtgärdas också, genom att en stated choice-undersökning genomförs, vars resultat matchas mot resultaten från RES 05/06. Dessa implementeras därefter i Sampers. På så sätt utnyttjas styrkan i en kombination av såväl hypotetiska som faktiska data.
Item type:

Powered by Koha