VTI National Transport Research Database

Utveckling av ett automatiserat lånecykelsystem i Örebro (Development of an automated bike-sharing system in Örebro)

  • Petersen, Tom
  • Kungliga tekniska högskolan, Universitet eller högskola, 202100-3054
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-12-01 -- 2011-12-31 ; 3244240 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200904468
Subject(s): Abstract: Syftet är: - att utveckla ett robust, smidigt, användarvänligt och billigt system för självbetjäning av lånecyklar - ´det nya kollektiva färdmedlet´ - genom att kombinera befintlig kunskap, kompetens och infrastruktur för hyrcyklar i Örebro med teknisk innovation och utveckling - att underlätta och effektivisera envägsresor på korta och medellånga sträckor i Örebro - att därmed även underlätta anslutningsresor för kollektivtrafik och regionaltåg för inresande från närliggande pendlingskommuner till stora attraktionspunkter/arbetsplatser som sjukhuset och universitetet - att mäta dessa effekter och uppskatta potentialen i detta nya färdmedel för olika typer av resor, t.ex. pendling, tjänsteresor och privata ärendenAbstract: The project has several objectives: - To develop a self-service bike sharing scheme of the same type offered by other operators, and apply for patent of a locking mechanism; - To conduct a pilot study and implement a system with 10 stations and about 100 bikes in the inner city of Örebro; - To study users and their travel behaviour before and after; - To study the travel habits of staff in the municipality, county council and Posten, before and after the system´s introduction. - To develop a robust, flexible, user-friendly and inexpensive system for self-service bike rental - ´the new mode of public transport´- by combining existing knowledge, skills and infrastructure of rental bicycles in Örebro with technological innovation and development - To facilitate and streamline one-way trips on short and medium distances in Örebro - Thereby also facilitating access to public transport trips and regional trains for incoming commuting from nearby municipalities to major points of attraction and jobs in the Hospital and the University - To measure these effects and estimate the potential of this new means of transport for different types of travel, such as commuting, business travel and private errands.
Item type:

Powered by Koha