VTI National Transport Research Database

Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar - fortsättning och slutfas (Evaluation, handling and modelling of restraint forces in concrete bridges - continue and endphase)

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2019-01-01 -- 2020-04-30 Registration number:
  • Trafikverket 2019/63599
Subject(s): Abstract: Syftet med det nya projektet är att fortsätta och slutföra det arbete som inletts i doktorandprojektet ”2013-016 Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar”. Huvudsyftet med dessa båda projekt är att underlätta dimensionering av betongbroar genom att utvärdera tvångslasters storlek och effekter samt att ta fram en metod för att hantera tvångslaster vid dimensionering av betongbroar. Målen i den föreslagna fortsättningen och slutfasen är att jämföra och anpassa en linjär modell så att den ger liknande respons som tidigare framtagen och verifierad icke-linjär modell, ta fram en handbok med rekommendationer och råd för dimensionering med finit elementanalys av plattrambroar med hänsyn till tvångslaster samt att sprida denna handbok till praktiserande brokonstruktörer.Abstract: The purpose of the project is to continue and end project "2013-016 Evaluation, handling and modelling of restraint forces in concrete bridges". The aim is to compare and adjust a linear calculation model to a verified non linear calculation model. The result will be implemented by giving material to calculation input for plate frame bridges and to publish it to bridge design engineers
Item type:

Powered by Koha