VTI National Transport Research Database

Bio-Met – CO2 neutral metanol för sjöfarten (Bio-Met – Zero CO2 ships´ methanol bunker)

  • Axiö, Johan
  • Ivar Lundh Sjöprojekt AB, Svenskt företag eller organisation, 556665-0106
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-09-15 -- 2019-03-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/55121
Subject(s): Abstract: Inom ramen för det uppsatta svenska klimatmålet till 2030, om att minska de fossila utsläppen från transporter med 70%, finns fram till idag en begränsad tillverkning av bio-baserade drivmedel som utan uppblandning kan användas inom transportsektorn. Särskilt tydligt gäller detta för sjöfarten där den nödvändiga omställningen i princip inte har kommit igång. Det projekt som presenteras här tar fasta på detta och avser att efter konvertering driva ett lastfartyg med bio-metanol som framställs ur vad som idag är en oförädlad restprodukt från skogsindustrin.Abstract: Within the framework of the Swedish climate target, set-out for 2030, emissions from fossil fuels in the transport sector should be reduced by 70%. However, still today there is only a very limited production of bio-based fuels that can be used in the transport sector. This is particularly so when it comes to shipping, where the conversion to the use of bio-based zero-emission fuels has yet to be initiated.
Item type:

Powered by Koha