VTI National Transport Research Database

Teststräckor på E45 vid Svappavaara – inventering av sensorer och tillståndsbedömning (Test sections on E45 at Svappavaara - status of installation)

  • Erlingsson, Sigurdur
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-07-01 -- 2019-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/91926
Subject(s): Abstract: Fyra instrumenterade teststräckor byggdes 2012 på E45 i samband med att en ny malmgruvstäkt öppnades i Kaunisvaara. Malmbrytsoperatören havde erhållit ett tillstånd att använda 90 ton fordon i stället för den 60 ton maximala tyngd som tillåts på vägnätet. Tanken var att få ett mått på hur de fyra olika teststräckorna skulle klara av de tunga lastbilarna. Snart efter att teststräckorna var klara gick malmbrytsoperatören i konkurs och trafiken upphördes. Sedan dess har sträckorna endast sköts minimalt. Mycket tyder på att malmbrytningen kommer att startas igen inom överskådlig framtid. I detta projekt är tanken att göra en i) inspektion av mätinstrumenten i vägkonstruktionerna; 2) en enkel fallviktsmätning för att få responsen till att ba
Item type:

Powered by Koha