VTI National Transport Research Database

Kulverts inverkan på tjälinträngning i väg- och järnvägsbankar (Frost penetration under culverts in roads and railways)

  • Knutsson, Sven
  • Luleå tekniska universitet, Universitet eller högskola, 202100-2841
Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-07-01 -- 2020-12-31 Registration number:
  • Trafikverket 2018/91962
Subject(s): Abstract: I väg- och järnvägsbankar behövs genomföringar av kulvertar och rör. I många fall ligger de på eller nära terassen. Den kalla uteluften kan tränga in i röret och tjäldjupet under och invid detta blir då större än där röret inte finns. Materialet under och vid rörens ändor måste skiftas ut. För att dimensionera utspetsningarna behövs kännedom om temperaturen i röret. Denna varierar med många faktorer och projektet klarlägger dessa och hur de påverkar temperaturen. Metodik och guidelines för beräkning av köldmängd längs rör ska utformas liksom metodik för tjäldjups och tjällyftningsberäkningar under och invid genomföringar. Metod för hur utspetsningar ska designas. En licentiatsavhandling produceras och vetenskapliga artiklar.
Item type:

Powered by Koha