VTI National Transport Research Database

Kapacitetsmodell Remote Traffic Services (RTS) Stockholm (Remote Traffic Services (RTS))

Sponsors, duration, budget: Trafikverket ; 2018-05-01 -- 2021-06-30 Registration number:
  • Trafikverket 2018/72643
Subject(s): Abstract: Projektet fokuserar på den totala operativa arbetsbelastningen baserat på realistiska data och bygger en matematisk modell av trafiken (mark / luft) , väder och speciella förutsättningar för fyra flygplatser genom att utföra; - Systematisk kartläggning, datainsamling och analys över vad som genererar arbetsbelastning vid flygplatskontrolltjänst - En detaljerad analys av Umeå och Malmö-Sturup flygtrafik och marktrafik där arbetsbelastning kvantifieras, två mindre flygplatser, Kiruna och Östersund, tas även med i studien. - Använda den mest effektiva och lämpliga metodiken - Workshops med operativ personal och ledning - Rapportering till Trafikverket och dialog med LFV operations Projektet drivs i nära samverkan med LFV Operations och RTS programmet där den senaste kunskapen om arbetsbelastning och marktrafik flygplats tillämpas. Probabilistisk och stokastic modellering ger den bästa möjliga värderingen av påverkan arbetsbelastning för olika vädersituationer och speciella trafiksituationer. Den löpande kommunikation och dialog mellan projekt, akademi och slutanvändare innebär hög relevans och stöd till det övergripande förändringsarbetet. Projektet avser att leverera årliga progressrapporter och slutrapport till Trafikverket, övriga leveranser är interna till projektet och beroenden som MERASSA, DIGIT och SESAR Remote TWR projekt hanteras särskilt: 1. Objektiv mätning av arbetsbelastning som balanserar individens / gruppens subjektiva uppfattning 2. Indata för validering multiple remote TWR 3. Indata till scenario MERASSA, riskidentifiering och säkerhetsbevisning multiple remote TWR 4. Ett verktyg för att bestämma den totala arbetsbelastningen orsakad av flygtrafik, marktrafik, väder m.m. 5. Analyser avseende arbetsbelastning från utvalda flygplatser (Malmö/Sturup, Umeå) 6. 3-4 progressrapporter per år internt projektet (varav 1 årlig till Trafikverket) att användas löpande i förändringsledning och kommunikation relaterat till RTC implementering 7. Vetenskapliga publikationer i kvantitativ logistik 8. Slutrapport till Trafikverket
Item type:

Powered by Koha